Przejdź do treści

Wodne Studnie Głębinowe

W dużych aglomeracjach miejskich, woda jest pozyskiwana głównie z rzek, jezior i zbiorników wody pitnej, po czym musi być oczyszczona i uzdatniona chemicznie do spożycia. Na Polskich wsiach oraz obrzeżach miast, woda pitna i gospodarcza pochodzi w większości z płytkich studni wód gruntowych. Jeszcze kilkanaście lat temu studnie te, zapewniały ponad 90% zapotrzebowania na wodę z terenów poza-miejskich. Dzisiaj większość z nich albo wysycha, albo zawiera wodę skażoną nawozami sztucznymi i środkami owadobójczymi, która nie powinna być spożywana…

 

Najlepszym rozwiązaniem, jest pozyskiwanie czystej, pitnej wody ze studni głębinowych sięgających od 30 do ponad 100 metrów, dzięki wykonanym odwiertom. Woda deszczowa, potrzebuje od 6 do 18 miesięcy, żeby dotrzeć do tak głębokich ciągów, przechodząc przez naturalny system filtracyjny, przez co jest bardzo czysta i zdrowa. Jest ona nie tylko pozbawiona wszelkich skażeń występujących na powierzchni a nawet w atmosferze ziemskiej, ale jest to również najtańsza woda, gdyż za jej pobór nie ma żadnych opłat…


Swoją ofertę wykonania odwiertów studni głębinowych kierujemy do klientów z rejonów śląska i małopolski

 

Wodne studnie głębinowe, wiercenie studni głębinowych Śląsk, Małopolska. Profesjonalne usługi wiertnicze.

 


CENA NETTO (bez VAT) za 1 metr bieżący Studni Głębinowej:          190.00 zł

 

W cenie usługi wliczone jest:

 •  Transport sprzętu i pracowników w obie strony, pomiędzy bazą Wykonawcy a posesją Zleceniodawcy.
 • Wykonanie odwiertu wodnej studni głębinowej, na posesji Zleceniodawcy, o średnicy ok.125-145mm, metodą “płuczkową”, bądź pneumatyczną, do poziomu głębinowych ciągów wodnych.
 • Wykonanie odwiertu według planów Hydrologicznych, bądź w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. (Na prośbę Zleceniodawcy, Wykonawca może pomóc w wyborze miejsca na odwiert).
 • Po wykonaniu odwiertu, wprowadzenie 2 szczelinowych rur filtrujących z PCV, z atestami, o średnicy 125mm i długości 3 metrów (każda), do poziomu głębinowych ciągów wodnych.
 • Zabezpieczenie pozostałych ścian odwiertu studni, plastikowymi rurami osłonowymi PCV z atestem, o średnicy 125mm oraz połączenie ich z rurami filtrującymi.
 • Opuszczenie na dno odwiertu, głębinowej pompy wodnej i przeprowadzenie testu wydajnościowego nowego ujęcia wodnego.
 • Wypełnienie, uszczelnienie i zabezpieczenie górnej części otworu studziennego pomiędzy Rurą Osłonową a ścianami Odwiertu Studni, przed przenikaniem wody gruntowej do wód głębinowych, preparatem BENTONIT (Bentonite). 

 

Cena Usługi NIE Obejmuje:

 • Uzyskanie zezwoleń na wiercenia głębinowe poniżej 30 metrów.
 • Sporządzenie planów Hydrologicznych oraz dokumentacji powykonawczej.
 • Głębinowej Pompy Wodnej i prac związanych z jej instalacją oraz z instalacją pozostałych przyłączeń pomiędzy   odwiertem studni a posesją Zleceniodawcy.
 • Usuwanie bądź wywóz materiałów pozyskanych podczas prac wiertniczych.

 

Dodatkowe opcje usługi:

 • dwie perforowane i „osiatkowane” rury filtracyjne PCV z atestami, o średnicy 125mm
-  400.00zł
 • Plastikowe rury osłonowe PCV z atestami, o średnicy 140mm  
-  25.00 zł/za 1 m. bieżący
 • dwie perforowane i „osiatkowane” rury filtracyjne PCV z atestami, o średnicy 140mm
-  600.00zł
 • Wykonanie przyłącza wody od odwiertu studni do posesji Zleceniodawcy
  (do 30 metrów), łącznie z Pompą wodną, rurą typu PEX, górną obudową odwiertu pompy, oraz przyłączem elektrycznym. 
-  3900.00zł

 

Jak nie dowiercimy się do wody NIC NIE PŁACISZ...!